KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
Lê Nguyễn Quốc Khang
Tống Hào Kiệt
Nguyễn Tấn Lượng
Ảnh hưởng của bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo Từ xa, Vừa làm Vừa học đến việc làm và tiền lương của sinh viên ngành Luật kinh tế tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Số lượt xem: 22 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

Một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng đào tạo của các Trường là tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp và mức tiền lương mà họ nhận được. Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của bằng tốt nghiệp đại học hình thức Đào tạo Từ xa (ĐTTX), Vừa làm Vừa học (VLVH) đến việc làm và tiền lương của sinh viên ngành Luật kinh tế tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm tìm ra lời giải cho các tranh cãi hiện nay, về vấn đề không ghi hình thức đào tạo trên văn bằng, đồng thời nhìn lại chất lượng đào tạo hình thức ĐTTX, VLVH của Nhà trường, để từ đó có những chính sách phù hợp, giúp Nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo hình thức ĐTTX, VLVH trong thời gian tới. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, bằng dữ liệu khảo sát cựu sinh viên ngành Luật kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chương trình đào tạo và dịch vụ đào tạo có ảnh hưởng đáng kể đến việc làm và tiền lương của cựu sinh viên. Với R2 đạt 25,6% (mức ý nghĩa 1%), nghĩa là, chương trình đào tạo và dịch vụ đào tạo giải thích được 25,6% sự biến thiên của việc làm và tiền lương của cựu sinh viên khi nhận bằng tốt nghiệp đại học hình thức ĐTTX, VLVH của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

 
Các bài viết khác trong tạp chí