KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

SỐ 5(38)2014, (tháng 09/2014)

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

SỐ 5(38)2014, (tháng 09/2014)
3
KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG CHÂU ÂU VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
NGUYỄN VĂN PHÚC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1455 | Rating:
Truy Cập Mở
16
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN GẮN KẾT CỦA GIÁO VIÊN CƠ HỮU TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN NGUYÊN BẰNG, NGUYỄN MINH HÀ, LÊ KHOA HUÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1226 | Rating:
Truy Cập Mở
28
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC
NGUYỄN ĐÌNH HẢI, TRẦN TIẾN KHOA, LÊ THỊ THANH XUÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1855 | Rating:
Truy Cập Mở
41
DANH TIẾNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO GÓC NHÌN HỌC VIÊN CAO HỌC
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1240 | Rating:
Truy Cập Mở
54
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN DỊCH VỤ HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CAO CẤP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TP.HCM
NGUYỄN MINH NHẬT, LẠI VĂN TÀI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1439 | Rating:
Truy Cập Mở
66
QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM
NGUYỄN QUYẾT, VŨ QUỐC KHÁNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1366 | Rating:
Truy Cập Mở
79
TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU ĐA NGÀNH VỀ LỄ HỘI: ĐỀ XUẤT HƯỚNG TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ
PHẠM THANH THÔI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1468 | Rating:
Truy Cập Mở
91
NHỮNG HẠN CHẾ TRONG PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC MÔN VIẾT TẠI KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
PHẠM VŨ PHI HỔ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1332 | Rating:
Truy Cập Mở
105
ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ ĐỌC ÂM CUỐI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM 1, KHÓA 2011 CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
NGUYỄN THỊ HOÀI MINH, NGUYỄN VŨ PHƯƠNG THẢO
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1269 | Rating:
Truy Cập Mở
112
VÀI NÉT VỀ NGHỆ THUẬT CHIẾN DỊCH TRONG CHIẾN TRANH NHÂN DÂN VIỆT NAM
NGUYỄN ANH CƯỜNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 969 | Rating:
Truy Cập Mở