KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

SỐ 6(39)2014, (tháng 10/2014)

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

SỐ 6(39)2014, (tháng 10/2014)
3
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN PHÚC, PHẠM TRẦN SỸ LÂM
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1479 | Rating:
Truy Cập Mở
14
MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG: MỘT NGHIÊN CỨU VỀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA Ở VIỆT NAM
DƯƠNG THANH TRUYỀN, NGUYỄN THỊ MAI TRANG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1214 | Rating:
Truy Cập Mở
29
NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VƯƠNG ĐỨC HOÀNG QUÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1314 | Rating:
Truy Cập Mở
43
RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM
TRỊNH THÙY ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1237 | Rating:
Truy Cập Mở
54
ẢNH HƯỞNG CỦA TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ LÊN TỶ LỆ THẤT NGHIỆP: THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM
NGUYỄN QUYẾT
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1124 | Rating:
Truy Cập Mở
67
KHẢO SÁT IN SILICO, XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC PHÁT HIỆN KẾT HỢP YẾU TỐ NHIỄM VÀ BẤT ỔN DI TRUYỀN TRONG UNG THƯ VÒM HỌNG
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG, NGUYỄN THỊ THÚY TÀI, NGUYỄN THỊ THANH NHÀN, NGUYỄN THỊ THU NGÂN, LÝ THỊ TUYẾT NGỌC, LAO ĐỨC THUẬN, LÊ HUYỀN ÁI THÚY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1597 | Rating:
Truy Cập Mở
76
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT REAL-TIME PCR ĐỂ XÁC ĐỊNH KIỂU GEN, LƯỢNG VIRUS TRONG MÁU VÀ ĐẶC ĐIỂM KHÁNG THUỐC ĐIỀU TRỊ CỦA VIRUS VIÊM GAN B TRÊN NGƯỜI BỆNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP
LAO ĐỨC THUẬN , TRƯƠNG KIM PHƯỢNG, MAI NGỌC LÀNH, LÊ THỊ PHƯỢNG , Hồ THỊ THANH THỦY, LÊ HUYỀN ÁI THÚY, PHAN VĂN BÉ BẢY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1624 | Rating:
Truy Cập Mở
87
NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY THANH LONG RUỘT ĐỎ
ĐẶNG VĂN TÙNG, NGUYỄN TRẦN ĐÔNG PHƯƠNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1459 | Rating:
Truy Cập Mở
94
MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN SỰ KHUẾCH TÁN ION CLORUA VÀO VẾT NỨT BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, VŨ QUỐC HOÀNG, NGUYỄN NINH THỤY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1494 | Rating:
Truy Cập Mở
108
THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG: TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM
NGUYỄN KHÁNH TRUNG, LÊ THỊ HOÀNG DUNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 978 | Rating:
Truy Cập Mở