KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 4(43)2015, (tháng 07/2015)

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 4(43)2015, (tháng 07/2015)
3
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ÁP LỰC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG NHÂN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP A
NGUYỄN MINH HÀ, NGUYỄN HOÀNG TIÊN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1508 | Rating:
Truy Cập Mở
15
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
NGUYỄN VĂN THUẬN, DƯƠNG HỒNG NGỌC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1441 | Rating:
Truy Cập Mở
28
XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN BẰNG SYSTEM DYNAMICS
NGUYỄN HOÀI NGHĨA, LƯU TRƯỜNG VĂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1539 | Rating:
Truy Cập Mở
38
DÙNG MÔ HÌNH HỒI QUY PHÂN VỊ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ FDI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ LÊN XUẤT KHẨU VIỆT NAM
NGUYỄN QUYẾT
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1260 | Rating:
Truy Cập Mở
50
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM RÒNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
TRẦN ĐÌNH TRIẾT,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1460 | Rating:
Truy Cập Mở
63
TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH TẾ ĐẾN QUY MÔ CỦA THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM
TRẦN TUẤN ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1341 | Rating:
Truy Cập Mở
74
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM
TỐNG QUỐC BẢO
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1498 | Rating:
Truy Cập Mở
89
KIỂM ĐỊNH THANG ĐO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRÊN GÓC ĐỘ SINH VIÊN – MỘT NGHIÊN CỨU TẠI TP.HCM
VÕ THỊ QUÝ , PHẠM XUÂN LAN, ĐÀM TRÍ CƯỜNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1613 | Rating:
Truy Cập Mở
103
NGHIÊN CỨU VỮA CƯỜNG ĐỘ CAO SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG VÀ RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP
NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1231 | Rating:
Truy Cập Mở
109
PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH SAU KHI HOÀN THÀNH KIẾN TẬP SƯ PHẠM TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
PHAN THỊ THU NGA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1484 | Rating:
Truy Cập Mở
124
HOẠT ĐỘNG VIẾT THEO NHÓM VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
PHẠM VŨ PHI HỔ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1338 | Rating:
Truy Cập Mở
132
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA CÔNG NHÂN ĐỒNG NAI – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
PHẠM THỊ MINH NGUYỆT
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1152 | Rating:
Truy Cập Mở