KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 6(45)2015, (tháng 11/2015)

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 6(45)2015, (tháng 11/2015)
3
CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA CẤP CÁ NHÂN ẢNH HƯỞNG GIÁN TIẾP LÊN Ý ĐỊNH MUA THUỐC KHÔNG TOA TẠI VIỆT NAM
NGUYỄN VĂN PHÚC, VŨ THẾ DŨNG, NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1248 | Rating:
Truy Cập Mở
18
CHIẾN LƯỢC CẤP HÀNG TRỰC TIẾP VÀ THUÊ NGOÀI TRONG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CUNG ỨNG: TIẾT GIẢM RỦI RO ĐẦU TƯ
ĐƯỜNG VÕ HÙNG, BÙI NGUYÊN HÙNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1569 | Rating:
Truy Cập Mở
31
PHẢN ỨNG TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP - MỘT NGHIÊN CỨU TẠI TP.HCM
TẠ TRUNG BÁCH, LÊ THỊ THANH XUÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1396 | Rating:
Truy Cập Mở
44
ẢNH HƯỞNG CỦA THAM NHŨNG ĐẾN DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC QUỐC GIA CHÂU Á
VÕ VĂN DỨT, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1336 | Rating:
Truy Cập Mở
55
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC DỰA VÀO MÔ HÌNH THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG: TỪ TƯ DUY ĐẾN HÀNH ĐỘNG
TRỊNH THÙY ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 966 | Rating:
Truy Cập Mở
67
TÁC ĐỘNG CỦA VỐN VÀ LAO ĐỘNG ĐẾN GIÁ TRỊ ĐẦU RA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY Ở VIỆT NAM
NGUYỄN HẢI QUANG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1237 | Rating:
Truy Cập Mở
76
XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM ĐỔI MỚI TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH TÂY NINH 2015 – 2020
ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH, PHẠM VĂN ĐẶNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1082 | Rating:
Truy Cập Mở
84
BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÁT HIỆN EBNA-1 Ở CÁC MẪU MÔ THU NHẬN TỪ BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM HỌNG
LAO ĐỨC THUẬN, NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN, NGUYỄN THỊ YẾN TUYẾT, NGUYỄN HỮU DŨNG, LÊ HUYỀN ÁI THÚY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1372 | Rating:
Truy Cập Mở
91
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN TRONG TƯ DUY CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
NGUYỄN ANH CƯỜNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1129 | Rating:
Truy Cập Mở
98
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC VÀ GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
NGUYỄN NĂNG NAM,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1069 | Rating:
Truy Cập Mở
105
CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CỦA ẤN ĐỘ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 832 | Rating:
Truy Cập Mở