KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 3(42)2015, (tháng 06/2015)

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 3(42)2015, (tháng 06/2015)
3
ĐI TÌM GIÁ TRỊ HỢP LÝ CỦA CÁC CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE)
VƯƠNG ĐỨC HOÀNG QUÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1500 | Rating:
Truy Cập Mở
14
YẾU TỐ CHUYỂN GIAO CỦA HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC ĂN UỐNG – GIẢI KHÁT: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM
NGUYỄN KHÁNH TRUNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1276 | Rating:
Truy Cập Mở
23
LÒNG TRUNG THÀNH THƯƠNG HIỆU TRONG MỐI QUAN HỆ B2B: TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN CÔNG PHỤC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1263 | Rating:
Truy Cập Mở
34
MỐI QUAN HỆ GIỮA HÀNH VI CỦA BÁC SĨ VỚI SỰ TIN TƯỞNG, HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA BỆNH NHÂN - MỘT NGHIÊN CỨU TẠI CÁC BỆNH VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG
NGUYỄN THÚY QUỲNH LOAN, LÊ QUANG VINH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1756 | Rating:
Truy Cập Mở
42
TỔNG QUAN CƠ SỞ KHOA HỌC CHO PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
TRẦN TIẾN KHAI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1521 | Rating:
Truy Cập Mở
51
CÓ TIỀN VẪN CHƯA ĐỦ: VAI TRÒ CỦA SỰ THAM GIA CỦA KHÁCH HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỒNG TẠO SINH DỊCH VỤ VÀ CẢM NHẬN GIÁ TRỊ. MỘT NGHIÊN CỨU TRONG NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
MAI THỊ MỸ QUYÊN, LÊ NGUYỄN HẬU
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 2419 | Rating:
Truy Cập Mở
63
MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ ĐỘI TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
HUỲNH THỊ MINH CHÂU, TRƯƠNG THỊ LAN ANH, NGUYỄN MẠNH TUÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1430 | Rating:
Truy Cập Mở
78
KINH TẾ NGẦM & THAM NHŨNG TẠI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
VÕ HỒNG ĐỨC, LÝ HƯNG THỊNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1146 | Rating:
Truy Cập Mở
91
TIỀN TỐ VÀ HẬU TỐ CỦA CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI TRỒNG HOA CÔNG NGHỆ CAO VỚI NHÀ PHÂN PHỐI TẠI ĐÀ LẠT
TRẦN THỊ LAM PHƯƠNG, SỬ THỊ OANH HOA, PHẠM NGỌC THÚY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1504 | Rating:
Truy Cập Mở
101
ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
TÔ THỊ THANH TRÚC, NGUYỄN ĐÌNH THIÊN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1481 | Rating:
Truy Cập Mở
111
ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ KHI ĐI MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI CÁC KÊNH PHÂN PHỐI HIỆN ĐẠI: MỘT NGHIÊN CỨU TẠI CÁC SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỨA KIỀU PHƯƠNG MAI, LÊ PHƯỚC LUÔNG, LÊ NGUYỄN HẬU
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1473 | Rating:
Truy Cập Mở
121
VAI TRÒ CỦA DU LỊCH ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
NGUYỄN QUYẾT, VÕ THANH HẢI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1219 | Rating:
Truy Cập Mở
135
CÁC RÀO CẢN THƯƠNG MẠI KHI XUẤT KHẨU THỦY SẢN VÀO THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
TRẦN HỮU ÁI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1166 | Rating:
Truy Cập Mở
146
SỰ KHÁC BIỆT CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
HOÀNG MẠNH DŨNG, TRỊNH TUẤN DŨNG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1167 | Rating:
Truy Cập Mở
156
BÀN VỀ THUẬT NGỮ “VĂN BẢN PHÁP LUẬT” TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
TRẦN THỊ MAI PHƯỚC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1116 | Rating:
Truy Cập Mở
165
KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CỦA TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM
NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1046 | Rating:
Truy Cập Mở