KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 2(47)2016, (tháng 03/2016)

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 2(47)2016, (tháng 03/2016)
145
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC NHẬN XÉT - GÓP Ý BẢN DỊCH CHO SINH VIÊN TRONG MÔN BIÊN DỊCH
PHẠM VŨ PHI HỔ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1142 | Rating:
Truy Cập Mở
133
MÔ HÌNH TOÁN CHO BÀI TOÁN ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT DÙNG CHO HỆ THỐNG ĐẨY/KÉO VÀ HỖN HỢP
NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG, PHAN TRÍ TUẤN ANH, ĐƯỜNG VÕ HÙNG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1301 | Rating:
Truy Cập Mở
121
HIỆN TƯỢNG THU MUA NÔNG SẢN "LẠ" CỦA THƯƠNG LÁI TRUNG QUỐC TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH THUỘC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
LÊ HỒ PHONG LINH, TỐNG HỒNG LAM,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1014 | Rating:
Truy Cập Mở
114
TÁC ĐỘNG CỦA NIỀM TIN KINH DOANH VÀ NIỀM TIN TIÊU DÙNG ĐẾN LỢI NHUẬN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
NGUYỄN KIM NAM, NGUYỄN THỊ HẰNG NGA,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 892 | Rating:
Truy Cập Mở
102
TÁC ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC ĐẾN CĂNG THẲNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VŨ VIỆT HẰNG, PHAN THỊ CẨM LINH,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1204 | Rating:
Truy Cập Mở
90
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN ĐẾN KIẾN THỨC THU NHẬN CỦA SINH VIÊN QUA HỆ THỐNG E-LEARNING: MỘT NGHIÊN CỨU TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở TP.HCM
THÁI KIM PHỤNG, TRƯƠNG VIỆT PHƯƠNG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1066 | Rating:
Truy Cập Mở
79
VIỄN CẢNH PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM
TRẦN TUẤN ANH,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 930 | Rating:
Truy Cập Mở
66
TÁC ĐỘNG TÍNH BẤT ĐỊNH CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH LÊN HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP THÔNG QUA VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA MẠNG LƯỚI DOANH NGHIỆP
NGÔ HOÀNG THẢO TRANG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1159 | Rating:
Truy Cập Mở
54
SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN THUỘC TUYẾN TRUNG ƯƠNG TẠI TP.HCM: TIẾP CẬN THEO MÔ HÌNH THỨ BẬC
TRƯƠNG NGUYỄN DUY LY, LƯU TRƯỜNG VĂN,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1145 | Rating:
Truy Cập Mở
42
NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THẾ KHẢI, NGUYỄN THỊ LAN ANH,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1214 | Rating:
Truy Cập Mở
28
QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH ĐỘNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
LƯU CHÍ CƯỜNG, NGUYỄN THU HIỀN,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1188 | Rating:
Truy Cập Mở
19
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHI TIÊU CHO Y TẾ CỦA TRẺ EM: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOBIT CHO DỮ LIỆU CỦA VIỆT NAM
NGUYỄN HỮU DŨNG, NGUYỄN MINH TRÍ, NGUYỄN TRỌNG HOÀI,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1698 | Rating:
Truy Cập Mở
3
SỰ TỰ TIN CỦA GIÁM ĐỐC TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP
LÊ VĂN HƯỞNG, NGUYỄN MINH HÀ, LÊ BẢO LÂM,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1017 | Rating:
Truy Cập Mở