KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 3(48)2016, (tháng 05/2016)

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 3(48)2016, (tháng 05/2016)
64
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN LÒNG TRUNG THÀNH ĐẾN SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP TẠI BẾN TRE
NGUYỄN THÀNH LONG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1075 | Rating:
Truy Cập Mở
139
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VAI TRÒ GIỚI TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở NÔNG THÔN HIỆN NAY
ĐOÀN VĂN TRƯỜNG, NGUYỄN THỊ THANH THÚY,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 960 | Rating:
Truy Cập Mở
127
CHUYỂN BIẾN TÂM LÝ, SỨC KHỎE THỂ CHẤT VÀ SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA NỮ TRÍ THỨC Ở ĐỘ TUỔI 56 - 60 ĐANG THAM GIA HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÁI THỊ NGỌC DƯ,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 962 | Rating:
Truy Cập Mở
114
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH VIÊN ĐẾN HÌNH ẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC. MỘT NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN TUẤN, HỒNG BỮU BỮU, NGUYỄN THỊ THÙY VÂN,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1013 | Rating:
Truy Cập Mở
104
CHUYỂN GIAO ĐÀO TẠO – TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRONG CÁC TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VŨ VIỆT HẰNG, HUỲNH ĐẠT LÂM,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1001 | Rating:
Truy Cập Mở
90
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA)
BÙI THỊ MINH THU, LÊ NGUYỄN ĐOAN KHÔI,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1458 | Rating:
Truy Cập Mở
81
LIỆU CÓ TỒN TẠI PHẦN BÙ GIÁ TRỊ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM?
VÕ XUÂN VINH, VÕ VĂN PHONG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 882 | Rating:
Truy Cập Mở
58
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
BÙI QUANG TÍN,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 935 | Rating:
Truy Cập Mở
45
HOẠT ĐỘNG TẠO THU NHẬP VÀ VỊ THẾ CỦA PHỤ NỮ TẠI VÙNG NÔNG THÔN TỈNH TÂY NINH
NGUYỄN HỮU DŨNG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 909 | Rating:
Truy Cập Mở
33
TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2002 - 2012
LÊ HỒ PHONG LINH, NGUYỄN NGỌC ANH TRÚC,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 946 | Rating:
Truy Cập Mở
19
MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO, PHẠM NGỌC THANH VÂN,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1000 | Rating:
Truy Cập Mở