KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 4(49)2016, (tháng 07/2016)

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 4(49)2016, (tháng 07/2016)
133
BÀI HỌC KINH NGHIỆM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
LÊ THANH LIÊM
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1753 | Rating:
Truy Cập Mở
3
VỐN NGÂN HÀNG, SỰ TẠO THANH KHOẢN VÀ HIỆU QUẢ CỦA NGÂN HÀNG
VŨ HỮU THÀNH, NGUYỄN THỊ ÁNH NHƯ, PHẠM THU HƯƠNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1490 | Rating:
Truy Cập Mở
16
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM
HUỲNH THẾ NGUYỄN, VŨ THỊ TƯƠI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1292 | Rating:
Truy Cập Mở
26
KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ MAI HUYÊN, LÊ HỒ AN CHÂU
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1201 | Rating:
Truy Cập Mở
38
KIỀU HỐI VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC NƯỚC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN PHÚC CẢNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1528 | Rating:
Truy Cập Mở
49
PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ LOAN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1381 | Rating:
Truy Cập Mở
62
ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐẾN GIÁ CỦA CÁC CỔ PHIẾU: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯƠNG ĐÔNG LỘC, NGUYỄN MINH NHẬT
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1645 | Rating:
Truy Cập Mở
72
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA ĐỒ CHƠI CHO TRẺ EM TỪ 3 ĐẾN 12 TUỔI CỦA CÁC BẬC CHA MẸ TẠI TP.HCM
VŨ THỊ THU GIANG, PHẠM XUÂN LAN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1387 | Rating:
Truy Cập Mở
83
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỰC THI HIỆP ĐỊNH TRỊ GIÁ WTO ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU
LÊ THỊ ÁNH TUYẾT
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1254 | Rating:
Truy Cập Mở
95
NHẬN DIỆN THÀNH TỐ CHÍNH LÀM TĂNG NGUY CƠ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI TP.HCM
LƯU TRƯỜNG VĂN, PHẠM NGUYỄN THẾ THÀNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1524 | Rating:
Truy Cập Mở
104
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NẤM GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN LÚA, MAGNAPORTHE ORYZAE
ĐOÀN THỊ HÒA, VÕ THỊ NGỌC LINH, TRƯƠNG THÀNH NHẬP, NGUYỄN BẰNG PHI, NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU, NGUYỄN BẢO QUỐC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1830 | Rating:
Truy Cập Mở
111
VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN ĐỐI VỚI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
LÊ BÍCH PHƯƠNG, HÀ KIÊN TÂN