KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 50(5)2016, (tháng 09/2016)

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 50(5)2016, (tháng 09/2016)
3
LỢI THẾ SO SÁNH TRONG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM
VÕ MINH SANG, ĐỖ VĂN XÊ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 2198 | Rating:
Truy Cập Mở
16
TÁC ĐỘNG CỦA FDI VÀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC QUỐC GIA ASEAN GIAI ĐOẠN 1995-2014
NGUYỄN MINH KIỀU, NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP, NGUYỄN KIM NAM, NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1505 | Rating:
Truy Cập Mở
25
QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH ĐỘNG CẤU TRÚC VỐN - QUAN SÁT TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
NGUYỄN THU HIỀN, TRẦN DUY THANH, NGUYỄN HẢI NGÂN HÀ, VÕ THỊ THANH NHÀN, NGUYỄN TIẾN THÔNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1513 | Rating:
Truy Cập Mở
41
VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)
HÀ NAM KHÁNH GIAO, TRẦN ĐÔNG DUY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1197 | Rating:
Truy Cập Mở
56
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN
NGÔ THỊ THANH TIÊN, CAO QUỐC VIỆT
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1470 | Rating:
Truy Cập Mở
66
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM TRỒNG LÚA CỦA HỘ NÔNG DÂN HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN
NGUYỄN DUY CHINH, NGUYỄN THANH SƠN, LẠI NHẤT DUY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1145 | Rating:
Truy Cập Mở
76
HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG TÂM TRÍ CỦA NGƯỜI HỌC
VÕ THỊ NGỌC THÚY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1638 | Rating:
Truy Cập Mở
87
ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐẾN VIỆC CHIA SẺ TRI THỨC CỦA CÁC NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM
PHẠM QUỐC TRUNG, LƯU CHÍ HỒNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1671 | Rating:
Truy Cập Mở
99
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BIẾN ĐỘNG TĂNG SẢN LƯỢNG GẠO XUẤT KHẨU – TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM
NGUYỄN TRẦN CẨM LINH, PHAN THỊ YÊN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1216 | Rating:
Truy Cập Mở
111
VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN ĐỐI VỚI TÍNH THANH KHOẢN HOẠT ĐỘNG
PHAN GIA QUYỀN, BÙI VĂN HUY, HÀ THỊ MỸ DUYÊN,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1413 | Rating:
Truy Cập Mở
123
CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY CHUỖI LIÊN KẾT TRONG XUẤT KHẨU RAU QUẢ TƯƠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM
TỪ MINH THIỆN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1354 | Rating:
Truy Cập Mở