KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 51(6)2016, (tháng 11/2016)

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 51(6)2016, (tháng 11/2016)
3
HIỆU QUẢ GIA CƯỜNG KHÁNG UỐN CỦA TẤM CFRP TRONG DẦM CHỮ T ỨNG SUẤT TRƯỚC CÓ VÀ KHÔNG CÓ HỆ NEO CFRP DẠNG DẢI U
PHAN VŨ PHƯƠNG, TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG QUỲNH, ĐẶNG ĐĂNG TÙNG, NGUYỄN MINH LONG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1663 | Rating:
Truy Cập Mở
14
PHÂN TÍCH PHI TUYẾN TRỤ THÉP TRUYỀN TẢI ĐIỆN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DẦM-CỘT
ĐẶNG THỊ PHƯƠNG UYÊN, LÊ THANH CƯỜNG, NGÔ HỮU CƯỜNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1083 | Rating:
Truy Cập Mở
27
PHÂN TÍCH TĨNH CỦA TẤM FGM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MESH-FREE VÀ LÝ THUYẾT ĐƠN GIẢN BIẾN DẠNG CẮT BẬC NHẤT
NGUYỄN NGỌC HƯNG, VŨ TÂN VĂN, NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC, NGUYỄN HUỲNH TẤN TÀI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1130 | Rating:
Truy Cập Mở
37
THIẾT KẾ KẾT CẤU BTCT CHỊU ĐỘNG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT HƯ HẠI
PHẠM HOÀNG QUANG VINH, CAO VĂN VUI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1297 | Rating:
Truy Cập Mở
37
THIẾT KẾ KẾT CẤU BTCT CHỊU ĐỘNG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT HƯ HẠI
PHẠM HOÀNG QUANG VINH, CAO VĂN VUI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1173 | Rating:
Truy Cập Mở
48
XÁC ĐỊNH TỰ ĐỘNG CƠ CẤU PHÁ HỦY SÀN BÊTÔNG CỐT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG XOAY BẤT LIÊN TỤC
NGUYỄN VĂN HIẾU, NGUYỄN HUY GIA, ĐÀO ĐÌNH NHÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1701 | Rating:
Truy Cập Mở
58
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA TRỤ ĐẤT XI MĂNG ĐẾN ỔN ĐỊNH VÁCH HỐ ĐÀO TƯỜNG LIÊN TỤC
PHẠM VĂN MINH, VŨ BÁ THAO, NGUYỄN QUỐC DŨNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1476 | Rating:
Truy Cập Mở
68
ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI CỦA NỀN CÁT HÓA LỎNG DƯỚI MÓNG BÈ
VÕ PHÁN, NGUYỄN ĐỨC HUY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1239 | Rating:
Truy Cập Mở
80
MỘT NGHIÊN CỨU VỀ HỆ SỐ NHÓM CỌC HẠ VÀO ĐẤT RỜI
DƯƠNG HỒNG THẨM, NGUYỄN THANH HÀ, VÕ HOÀNG TRÍ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1414 | Rating:
Truy Cập Mở
89
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XỬ LÝ LÚN LỆCH ĐƯỜNG DẪN VÀO CẦU VỚI MỐ CẦU LONG SƠN Ở BẾN LỨC LONG AN
ĐỖ THANH HẢI, NGUYỄN TRUNG HẬU
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1646 | Rating:
Truy Cập Mở
97
TIẾP CẬN BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA NỀN MÓNG
DƯƠNG HỒNG THẨM
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1555 | Rating:
Truy Cập Mở
105
ĐÁNH GIÁ SỰ KHÁC BIỆT TRONG NHẬN THỨC CỦA KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)
NGUYỄN KHẮC QUÂN, MAI XUÂN THIỆN, LÊ HOÀI LONG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 924 | Rating:
Truy Cập Mở