KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 53(2)2017, (tháng 03/2017)

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 53(2)2017, (tháng 03/2017)
3
THANH KHOẢN, BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN VÀ TỶ SUẤT SINH LỜI CỔ PHIẾU - NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
VÕ XUÂN VINH, NGUYỄN MINH NGUYỆT
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1914 | Rating:
Truy Cập Mở
15
ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN HÀNH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ HẠ TẦNG QUẢN LÝ TRI THỨC ĐẾN Ý ĐỊNH CHIA SẺ TRI THỨC CỦA NHÂN VIÊN TRONG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
PHẠM QUỐC TRUNG, PHẠM HÙNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1665 | Rating:
Truy Cập Mở
35
ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH ĐẾN LƯỢT KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN CÁC QUỐC GIA ASEAN
HỒ MINH HIẾU, VÕ VĂN DỨT,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1489 | Rating:
Truy Cập Mở
45
MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VỐN VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSX)
VÕ MINH LONG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1711 | Rating:
Truy Cập Mở
58
KIỀU HỐI VÀ THAM NHŨNG: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC QUỐC GIA CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN PHÚC CẢNH,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1652 | Rating:
Truy Cập Mở
69
MỐI QUAN HỆ GIỮA SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ SỰ NÉ TRÁNH THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
PHAN GIA QUYỀN,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1677 | Rating:
Truy Cập Mở
80
MỐI QUAN HỆ GIỮA THÂM HỤT TÀI KHÓA VÀ THÂM HỤT THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 – 2014
TRỊNH THỊ LIÊN, TRẦN VĂN HÙNG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1351 | Rating:
Truy Cập Mở
90
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH BẾN TRE
NGUYỄN THÀNH LONG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 2125 | Rating:
Truy Cập Mở
110
VÀI SUY NGHĨ TỰ SỰ LỊCH SỬ VÀ VĂN CHƯƠNG NHÂN MỘT TÌNH TIẾT NGHIÊN CỨU TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA CỦA HSIA CHIH-TSING
LÊ THỜI TÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1195 | Rating:
Truy Cập Mở
118
SỬ DỤNG ‘E-PORTFOLIO’ TRÊN TRANG GOOGLE SITES ĐỂ GIÚP SINH VIÊN PHÁT TRIỂN TÍNH TỰ CHỦ TRONG HỌC CHẾ TÍN CHỈ
PHAN THỊ THU NGA, LÊ PHƯƠNG THẢO, ĐOÀN KIM KHOA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1490 | Rating:
Truy Cập Mở
131
PHÍ TỔN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN THÂN HỮU: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Ở MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á
NGUYỄN KIỀU DUNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1313 | Rating:
Truy Cập Mở
142
TÔN GIÁO VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO THEO QUAN ĐIỂM MÁCXÍT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
HỒ VĂN ĐỨC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1231 | Rating:
Truy Cập Mở
149
PHÁP LUẬT VỀ TÔN GIÁO VÀ TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
NGUYỄN ANH CƯỜNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1274 | Rating:
Truy Cập Mở
158
TRIẾT LÝ KHOA HỌC CỦA PAUL FEYERABEND
TRẦN QUANG THÁI,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1277 | Rating:
Truy Cập Mở