KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 55(4) 2017, tháng 07/2017

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 55(4) 2017, tháng 07/2017
3
ỨNG DỤNG PLAXIS 2D TRONG PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CỐ KẾT CỦA NỀN ĐẤT YẾU ĐƯỢC GIA CỐ BẰNG TRỤ ĐẤT-XI MĂNG DƯỚI TẢI TRỌNG ĐẤT ĐẮP
TRẦN HỮU THIỆN, LÊ BÁ VINH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 765 | Rating:
Truy Cập Mở
12
PHÂN LOẠI NGƯỜI DÙNG WEB SỬ DỤNG KỸ THUẬT SO SÁNH CHUỖI
LƯU VĨNH TRUNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 655 | Rating:
Truy Cập Mở
18
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO TRONG HỆ THỐNG ERP ORACLE E- BUSINESS SUITE 11G
VÕ THỊ KIM ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 626 | Rating:
Truy Cập Mở
32
BƯỚC ĐẦU NHÂN GIỐNG CÂY DÂU TÂY NEW ZEALAND Fragaria ananasa L. TỪ HẠT
NGUYỄN TRẦN ĐÔNG PHƯƠNG, BÙI THỊ THU HẰNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 612 | Rating:
Truy Cập Mở
38
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÔI THÚC MUA HÀNG NGẪU HỨNG TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TP. HCM
PHẠM QUỐC TRUNG, NGUYỄN NGỌC HẢI HÀ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 854 | Rating:
Truy Cập Mở
51
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
PHAN BÙI GIA THỦY, TRẦN ĐỨC TÀI, TRẦN THỊ TÚ ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 712 | Rating:
Truy Cập Mở
64
LAN TỎA SUẤT SINH LỢI TỪ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỸ SANG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: PHÂN TÍCH TRONG MIỀN TẦN SỐ
NGUYỄN MINH KIỀU, LÊ ĐÌNH NGHI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 791 | Rating:
Truy Cập Mở
75
XU ƯỚNG TÌM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN TRANG MẠNG VIỆC LÀM TỈNH LÂM ĐỒNG
HỒ QUANG THANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 871 | Rating:
Truy Cập Mở
87
ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI
TRỊNH THÙY ANH, HUỲNH THỊ TRÚC LINH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 708 | Rating:
Truy Cập Mở
100
MÔ HÌNH LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU CỦA NGƯỜI CAO TUỔI VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI
NGUYỄN VĂN ĐỒNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 624 | Rating:
Truy Cập Mở
115
NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ SAU 30 NĂM ĐỔI MỚI
NGUYỄN TẤN VINH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 788 | Rating:
Truy Cập Mở