KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 57(6) 2017, tháng 10/2017

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 57(6) 2017, tháng 10/2017
3
TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA LỰC LƯỢNG NHÂN VIÊN ĐẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN: NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN MINH HÀ, BÙI MẠNH HÙNG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 816 | Rating:
Truy Cập Mở
15
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐỔI MỚI CÁ NHÂN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HOÀNG KIM, LƯU TRỌNG TUẤN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 842 | Rating:
Truy Cập Mở
26
ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ HIỆN DIỆN NỮ GIỚI TRONG BAN LÃNH ĐẠO ĐẾN HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN - NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRẦN THỊ GIANG TÂN, ĐINH NGỌC TÚ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 703 | Rating:
Truy Cập Mở
38
VAI TRÒ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG VỚI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ
PHẠM ĐÌNH LONG, PHẠM NGỌC ĐANG, DƯƠNG QUỲNH NGA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 576 | Rating:
Truy Cập Mở
48
KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ VÀ DÒNG TIỀN: TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM
TỪ THỊ KIM THOA, NGUYỄN THỊ UYÊN UYÊN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 723 | Rating:
Truy Cập Mở
63
TRÍ TUỆ CẢM XÚC VÀ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY HOÀNG ĐỨC
CAO MINH TRÍ, NGÔ THỊ BÍCH TRÂM
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 671 | Rating:
Truy Cập Mở
79
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ TRỒNG CÂY CAM SÀNH Ở HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG: TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP PHI THAM SỐ
TRẦN THỤY ÁI ĐÔNG, QUAN MINH NHỰT, THẠCH KIM KHÁNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 831 | Rating:
Truy Cập Mở
87
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG NGẪU HỨNG QUA TRUYỀN HÌNH CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY BEST BUY VIETNAM
HÀ NAM KHÁNH GIAO, NGUYỄN THỊ HỒNG MƠ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 787 | Rating:
Truy Cập Mở
103
KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC GEN KHÔNG ĐỘC TRÊN CÁC MẪU PHÂN LẬP NẤM ĐẠO ÔN (MAGNAPORTHE ORYZAE) Ở VIỆT NAM
NGUYỄN BẰNG PHƯƠNG, NGUYỄN BẰNG PHI, CHATCHAWAN JANTASIRUYARAT, NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU, NGUYỄN BẢO QUỐC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 695 | Rating:
Truy Cập Mở
112
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA BORON ĐẾN KHẢ NĂNG ĐẬU TRÁI CỦA CÀ CHUA CHERRY (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme)
BÙI THỊ MỸ HỒNG, NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG, NGUYỄN HOÀNG MINH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 609 | Rating:
Truy Cập Mở