KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 58(1) 2018, tháng 01/2018

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 58(1) 2018, tháng 01/2018
3
ẢNH HƯỞNG CỦA CHỈ SỐ LERNER, CHỈ SỐ HHI VÀ CHI PHÍ CƠ HỘI CỦA DỰ TRỮ ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
PHẠM MINH ĐIỂN, DƯƠNG THỊ KIM HOÀNG, DƯƠNG QUỲNH NGA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 733 | Rating:
Truy Cập Mở
16
ĐA DẠNG HÓA KINH DOANH, HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO
VŨ HỮU THÀNH, NGUYỄN MINH HÀ, NGUYỄN MINH KIỀU
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 684 | Rating:
Truy Cập Mở
30
CẤU TRÚC KỲ HẠN NỢ CỦA CÁC CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
PHẠM THỊ VÂN TRINH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 709 | Rating:
Truy Cập Mở
41
ĐỘNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÁC CÔNG TY KINH DOANH THỰC PHẨM SẠCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRỊNH THÙY ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 641 | Rating:
Truy Cập Mở
53
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NỢ NGẮN HẠN ĐẾN HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE)
HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH, VŨ MINH HÀ, NGUYỄN THỊ THU HỒNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 572 | Rating:
Truy Cập Mở
68
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI
CAO MINH TRÍ, NGUYỄN KHÁNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 658 | Rating:
Truy Cập Mở
84
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI TỈNH LONG AN: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SEM
NGUYỄN KIM PHƯỚC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 587 | Rating:
Truy Cập Mở
99
TÁC ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG - TRƯỜNG HỢP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM
NGUYỄN KIM QUỐC TRUNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 594 | Rating:
Truy Cập Mở
115
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH DOANH DU LỊCH SINH THÁI TRẢI NGHIỆM CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 583 | Rating:
Truy Cập Mở
128
ĐA DẠNG HÓA VÀ RỦI RO NGÂN HÀNG: NỢ XẤU VÀ ỔN ĐỊNH KÉM HIỆU QUẢ
VÕ ĐỨC THỌ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1058 | Rating:
Truy Cập Mở
141
ẢNH HƯỞNG CỦA TIN TỨC TRUYỀN THÔNG ĐẾN DỰ BÁO KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH Ở CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM
TRẦN QUANG THÀNH CÔNG, QUÁCH DOANH NGHIỆP
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 697 | Rating:
Truy Cập Mở