KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 59(2) 2018, Tháng 03/2018

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 59(2) 2018, Tháng 03/2018
3
CÁC MARKER PHÂN TỬ ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DIỆN DÒNG ỚT CAY BẤT DỤC ĐỰC BÀO CHẤT (CYTOPLASMIC MALE STERILITY - CMS)
LÊ THỊ TRÚC LINH, HỒ THỊ BÍCH PHƯỢNG, LÊ THỊ KÍNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 577 | Rating:
Truy Cập Mở
10
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA TĂNG TRƯỞNG THỰC VẬT TRONG SỰ HÌNH THÀNH RỄ BẤT ĐỊNH Ở HỒNG TẦM XUÂN VÀ HỒNG NHUNG
HUỲNH THỊ XUÂN QUỲNH, TRẦN THANH HƯƠNG, BÙI TRANG VIỆT
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 516 | Rating:
Truy Cập Mở
21
PHÂN TÍCH TỔNG HỢP: MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TÍNH CHẤT METHYL HÓA VƯỢT MỨC VÙNG PROMOTER GEN GSTP1 (GLUTATHIONE S-TRANSFERASE P1) VỚI BỆNH UNG THƯ VÚ
TRƯƠNG KIM PHƯỢNG, PHẠM HOÀNG NĂNG, LAO ĐỨC THUẬN, LÊ HUYỀN ÁI THÚY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 518 | Rating:
Truy Cập Mở
45
TỔNG HỢP 2-METHYLKETONE NHỜ CẢI BIẾN BIẾN DƯỠNG TẾ BÀO VI KHUẨN
KHUẤT LÊ UYÊN VY, PHẠM THỊ MỸ BÌNH, NGUYỄN THỊ HỒNG THƯƠNG, MAI HUỲNH HẠNH PHÚC, ĐINH MINH HIỆP
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 477 | Rating:
Truy Cập Mở
54
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHÁT HIỆN ĐỒNG THỜI 14 VI KHUẨN GÂY BỆNH ĐƯỜNG RUỘT BẰNG KĨ THUẬT PCR - REVERSE DOT BLOT (PCR-RDB)
HỒ THỊ THANH THỦY, NGUYỄN VĂN TRƯỜNG, NGUYỄN BẢO TOÀN, LAO ĐỨC THUẬN, TRƯƠNG KIM PHƯỢNG, LÊ HUYỀN ÁI THÚY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 547 | Rating:
Truy Cập Mở
65
SỬ DỤNG KỸ THUẬT SO SÁNH CHUỖI KẾT HỢP TRÊN CÁC CHUỖI CÓ ĐỘ DÀI CHÊNH LỆCH
LƯU VĨNH TRUNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 445 | Rating:
Truy Cập Mở
76
MỐI QUAN HỆ GIỮA CHIA SẺ TRI THỨC, SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC: TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY KHỞI NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HỮU NGHỊ, MAI TRƯỜNG AN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 475 | Rating:
Truy Cập Mở
88
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ ĐẾN NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
NGUYỄN KIM PHƯỚC, PHAN NGỌC THÙY NHƯ, NGÔ THÀNH TRUNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 510 | Rating:
Truy Cập Mở
100
NGƯỠNG CẤU TRÚC VỐN VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
VÕ MINH LONG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 449 | Rating:
Truy Cập Mở
113
SỰ TRUYỀN DẪN GIÁ BÁN CỦA TÔM SÚ TRONG THỊ TRƯỜNG
LÊ NHỊ BẢO NGỌC, LÊ QUANG THÔNG, THÁI ANH HÒA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 497 | Rating:
Truy Cập Mở
125
NGUỒN THÔNG TIN, LÒNG TIN VÀ SỰ LỰA CHỌN NƠI MUA RAU: NGHIÊN CỨU Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LÊ THỊ TUYẾT THANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 464 | Rating:
Truy Cập Mở
139
CHÍNH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI - TIẾP CẬN TỪ QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG CÁC HIẾN PHÁP VIỆT NAM
BÙI NGHĨA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 459 | Rating:
Truy Cập Mở