KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 60(3) 2018, tháng 06/2018

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 60(3) 2018, tháng 06/2018
3
MỐI QUAN HỆ GIỮA THƯƠNG HIỆU TỔ CHỨC VÀ THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ: TRƯỜNG HỢP TẠI VIỆT NAM
TÔ ĐÌNH TUÂN, NGUYỄN MINH HÀ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 491 | Rating:
Truy Cập Mở
23
ẢNH HƯỞNG NHẬN THỨC KHỞI NGHIỆP ĐẾN HÀNH VI KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM: VAI TRÒ Ý ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ Ý ĐỊNH HÀNH ĐỘNG
NGUYỄN QUANG THU, TRẦN THẾ HOÀNG, HÀ KIÊN TÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 545 | Rating:
Truy Cập Mở
37
TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ CÔNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TƯ NHÂN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ CÀNH, NGUYỄN THANH LIÊM, NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 480 | Rating:
Truy Cập Mở
50
MỐI QUAN HỆ GIỮA XUẤT KHẨU VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
PHẠM ĐÌNH LONG, NGUYỄN CHÍ TÂM
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 519 | Rating:
Truy Cập Mở
59
THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN VÀ Ý ĐỊNH TIẾP TỤC MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG: MỘT NGHIÊN CỨU TRONG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH
NGUYỄN ĐINH YẾN OANH, QUÁCH LÝ XUÂN AN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 953 | Rating:
Truy Cập Mở
76
HÀNH VI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ĐỂ CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM MẸ VÀ BÉ
LÊ THỊ HUỆ LINH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 441 | Rating:
Truy Cập Mở
89
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
CAO MINH TRÍ, NGUYỄN LƯU LY NA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 509 | Rating:
Truy Cập Mở
106
TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP LÊN CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ THƯƠNG HIỆU – KHÁCH HÀNG VÀ Ý ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM
TRẦN NGUYỄN KHÁNH HẢI, NGUYỄN QUANG THU
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 457 | Rating:
Truy Cập Mở
119
SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC, MỐI QUAN HỆ VỚI CAM KẾT TỔ CHỨC VÀ Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC – TRƯỜNG HỢP CÁC NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NGÀNH DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VŨ VIỆT HẰNG, NGUYỄN VĂN THÔNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 491 | Rating:
Truy Cập Mở
133
ẢNH HƯỞNG HẠN CHẾ TÀI CHÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH NẮM GIỮ TIỀN MẶT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM
PHẠM HÀ, PHAN ĐINH QUẾ TRÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 453 | Rating:
Truy Cập Mở