KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 61(4) 2018, tháng 07/2018

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 61(4) 2018, tháng 07/2018
3
G-QUADRUPLEX: MỤC TIÊU TIỀM NĂNG CHO NHỮNG PHÂN TỬ NHỎ VÀ PROTEIN TRONG VIỆC TẠO THUỐC TRỊ UNG THƯ
ĐẶNG THANH DŨNG, NGUYỄN THỊ THU THẢO
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 719 | Rating:
Truy Cập Mở
13
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TÁCH CHIẾT ĐẾN HIỆU QUẢ THU NHẬN HOẠT CHẤT CORDYCEPIN TỪ NHỘNG TRÙNG THẢO (CORDYCEPS MILITARIS LINN. LINK)
ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THÙY, TRẦN THỊ NGỌC ÁNH, NGUYỄN THỊ MAI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 620 | Rating:
Truy Cập Mở
21
DỰ ĐOÁN SỰ TIÊU TÁN ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG CỦA BÀI TOÁN BẤC THẤM (BÀI TOÁN 1D)
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 531 | Rating:
Truy Cập Mở
33
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THAM GIA MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG LỚN CỦA HỘ SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG
NGUYỄN MINH HÀ, TRẦN VĂN TRÍ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 533 | Rating:
Truy Cập Mở
47
NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO ĐA CHIỀU CỦA VIỆT NAM
LÊ THỊ THANH LOAN, NGUYỄN THANH BÌNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 741 | Rating:
Truy Cập Mở
57
MỐI QUAN HỆ GIỮA QUY MÔ VÀ NĂNG SUẤT ĐẤT CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
NGUYỄN LAN DUYÊN, NGUYỄN TRI KHIÊM
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 570 | Rating:
Truy Cập Mở
67
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ ĐẾN KẾT QUẢ KHỞI NGHIỆP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
NGUYỄN QUANG THU, NGÔ QUANG HUÂN, TRẦN NHA GHI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 669 | Rating:
Truy Cập Mở
80
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP, TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH DỰA TRÊN CẢM NHẬN CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY DU LỊCH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TPP
HOÀNG ANH VIỆN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 592 | Rating:
Truy Cập Mở
94
VAI TRÒ CỦA ĐẤT SẢN XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN
NGUYỄN VĂN DƯ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 508 | Rating:
Truy Cập Mở
107
ĐÓNG GÓP CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀO TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ ĐÔNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 511 | Rating:
Truy Cập Mở
117
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH TRÀ VINH HIỆN NAY
LÊ THÚY HẰNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 497 | Rating:
Truy Cập Mở