KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 62(5) 2018, tháng 10/2018

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 62(5) 2018, tháng 10/2018
3
ĐIỀU TRA VÀ GHI NHẬN NHÓM CÔN TRÙNG GÂY HẠI NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus pulmonarius) TRỒNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỒNG NAI
NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG, LÊ THỊ THÙY NHI, NGÔ THÙY TRÂM, DƯƠNG HOA XÔ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 318 | Rating:
Truy Cập Mở
12
PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN PHÂN GIẢI NITRAT TRONG DƯA CẢI MUỐI CHUA (Brassica juncea Coss)
VÕ THỊ XUÂN HƯƠNG, TRƯƠNG PHƯỚC THIÊN HOÀNG, NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU, NGUYỄN BẢO QUỐC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 387 | Rating:
Truy Cập Mở
23
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ NGOẠI SINH LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY LIPID Ở VI TẢO HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS FLOTOW
NGUYỄN TRẦN ĐÔNG PHƯƠNG, LÊ HUYỀN ÁI THÚY, BÙI TRANG VIỆT
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 329 | Rating:
Truy Cập Mở
33
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG Trichoderma spp. VÀ Bacillus subtilis ĐỐI VỚI CHỦNG Pythium vexans GÂY BỆNH CHẾT NHANH TRÊN HỒ TIÊU
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, LÊ THỊ MAI CHÂM, TRẦN THÙY TRANG, DƯƠNG HOA XÔ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 552 | Rating:
Truy Cập Mở
44
ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT Ở THỊ XÃ DUYÊN HẢI TỈNH TRÀ VINH
ĐẶNG VĂN SƠN, HOÀNG NGHĨA SƠN, TRẦN VĂN TIẾN, NGUYỄN VĂN TÚ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 337 | Rating:
Truy Cập Mở
63
KHẢO SÁT NẤM MỐC CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI CELLULOSE THU NHẬN TỪ RỪNG MÃ ĐÀ, ĐỒNG NAI
HỒ BẢO THÙY QUYÊN, PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN MỸ PHI LONG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 363 | Rating:
Truy Cập Mở
72
ALPHA-MOMORCHARIN: PROTEIN TIỀM NĂNG ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
NGUYỄN THỊ THU THẢO, LÊ THỊ TRÚC LINH, ĐẶNG THANH DŨNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 475 | Rating:
Truy Cập Mở
79
PHÂN CHIA CÁC KIỂU CẤU TRÚC NỀN CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ HUẾ ĐẾN NĂM 2030
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN, TRẦN THỊ NGỌC QUỲNH, DƯƠNG VĨNH NHIỀU
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 316 | Rating:
Truy Cập Mở