KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 63(6) 2018, tháng 11/2018

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 63(6) 2018, tháng 11/2018
3
CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ SẢN XUẤT VÀ NHÀ PHÂN PHỐI TRONG NGÀNH NHỰA Ở VIỆT NAM
HỒ THANH PHONG, TRẦN VĂN KHOÁT
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 564 | Rating:
Truy Cập Mở
17
ĐO LƯỜNG SỰ THÍCH NGHI VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA TRÍ THỨC TRẺ NHẬP CƯ VÀO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHU NGUYỄN MỘNG NGỌC, HOÀNG TRỌNG, BÙI THỊ THU MỸ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 462 | Rating:
Truy Cập Mở
30
VỐN TÂM LÝ: LÝ THUYẾT VÀ THANG ĐO
NGUYỄN MINH HÀ, NGÔ THÀNH TRUNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 496 | Rating:
Truy Cập Mở
43
BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP THEO GIỚI TÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM
VÕ HỒNG ĐỨC, NGUYỄN CÔNG THẮNG, HỒ MINH CHÍ, VÕ THẾ ANH, PHẠM NGỌC THẠCH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 482 | Rating:
Truy Cập Mở
56
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HỢP TÁC LÂU DÀI CỦA NHÀ BÁN LẺ VỚI NHÀ CUNG CẤP
PHẠM THỊ HỒNG DIỆU, NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 432 | Rating:
Truy Cập Mở
73
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MỞ THƯƠNG MẠI ĐẾN MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM
QUÁCH DOANH NGHIỆP, NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG, NGUYỄN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂM
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 495 | Rating:
Truy Cập Mở
88
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐINH CÔNG THÀNH, LÊ TẤN NGHIÊM
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 453 | Rating:
Truy Cập Mở
105
NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH HIỆU LỰC CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ LOAN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 484 | Rating:
Truy Cập Mở
122
CÓ SỰ KHÁC BIỆT VỀ TỶ SỐ TÀI CHÍNH GIỮA CÁC CÔNG TY GIAN LẬN VÀ KHÔNG GIAN LẬN TẠI VIỆT NAM HAY KHÔNG?
ĐINH NGỌC TÚ, VŨ HẢI ANH, VĂN NHẬT TÂM, MAI THÂN THỦY QUỲNH, HOÀNG TRẦN MINH CHÂU, NGUYỄN MỸ HIẾU HÒA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 447 | Rating:
Truy Cập Mở
133
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH, LÊ ĐÌNH LUÂN, LÊ THỊ HƯƠNG MAI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 475 | Rating:
Truy Cập Mở