KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 14(3) 2019, tháng 06/2019

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 14(3) 2019, tháng 06/2019
3
ẢNH HƯỞNG CỦA THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA HỢP TÁC XÃ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN MINH HÀ, CẤN SƠN TRƯỜNG, NGUYỄN THÁI HẢI,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 323 | Rating:
Truy Cập Mở
24
TÀI TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG KẾT NỐI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM
NGUYỄN MINH KIỀU, PHẠM HÀ, NGUYỄN KIM PHƯỚC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 261 | Rating:
Truy Cập Mở
41
TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH: TRƯỜNG HỢP NHÂN VIÊN NGÀNH NGÂN HÀNG
LÊ PHƯỚC HƯƠNG, LƯU TIẾN THUẬN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 258 | Rating:
Truy Cập Mở
54
TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP THEO QUAN ĐIỂM THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÙI THỊ MINH THU, TRẦN THỊ NGÂN HÀ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 245 | Rating:
Truy Cập Mở
66
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CÔNG BỐ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
TRỊNH HỮU LỰC, TĂNG THÀNH PHƯỚC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 290 | Rating:
Truy Cập Mở
78
TÁC ĐỘNG CỦA DANH TIẾNG TỔ CHỨC, TƯƠNG THÍCH CON NGƯỜI - CÔNG VIỆC, TƯƠNG THÍCH CON NGƯỜI - TỔ CHỨC ĐẾN SỰ THU HÚT CỦA TỔ CHỨC. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
NGUYỄN LÊ HOÀNG LONG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 267 | Rating:
Truy Cập Mở
90
CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
PHẠM NGỌC Ý
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 255 | Rating:
Truy Cập Mở