KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

SỐ 14(4) 2019, THÁNG 09/2019

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

SỐ 14(4) 2019, THÁNG 09/2019
3
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA POLYBRENE LÊN QUÁ TRÌNH CHUYỂN GEN GFP VÀO TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ MÔ MỠ CHUỘT
PHẠM LÊ BỬU TRÚC, VŨ BÍCH NGỌC, NGUYỄN NGỌC CƯỜNG, BÙI THỊ VÂN ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 147 | Rating:
Truy Cập Mở
14
KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT SINH HỌC Vibrio parahaemolyticus NT7 PHÂN LẬP TỪ TÔM THẺ BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY (AHPND) CỦA CHỦNG Bacillus polyfermenticus F27 PHÂN LẬP TỪ GIUN QUẾ
NGUYỄN VĂN MINH, LÊ ANH TUẤN, PHAN QUANG LỢI, DƯƠNG NHẬT LINH, TRẦN KIẾN ĐỨC, VÕ NGỌC YẾN NHI, TRẦN THỊ Á NI, NGUYỄN THỊ NGỌC TĨNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 155 | Rating:
Truy Cập Mở
24
KHẢO SÁT TIỀM NĂNG KHÁNG KHUẨN TỪ CAO CHIẾT LÁ CÂY ỔI (Psidium guajava L.)
DƯƠNG NHẬT LINH, NGUYỄN TẤN PHÁT, NGUYỄN ĐOÀN THANH LIÊM, TRẦN THỊ Á NI, NGUYỄN THANH DUY, NGUYỄN VĂN MINH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 145 | Rating:
Truy Cập Mở
33
PHÂN TÍCH TỔNG HỢP BA NHÓM HỌ GEN EBNAS LMPS VÀ EBERS CỦA EPSTEIN-BARR VIRUS – MỘT TRONG NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN BỆNH UNG THƯ VÒM HỌNG
NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN, THIỀU HỒNG HUỆ, LAO ĐỨC THUẬN, LÊ HUYỀN ÁI THÚY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 160 | Rating:
Truy Cập Mở
44
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TRÀ HÒA TAN TỪ QUẢ SUNG (Ficus racemosa Linn)
ĐỖ THỊ NGỌC MAI, HUỲNH THỊ KIM TRINH, BÙI THANH TÙNG, PHẠM ĐOÀN MẪN, NGUYỄN THỊ LỆ THỦY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 149 | Rating:
Truy Cập Mở
55
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT VÀ TINH CHẾ ROTUDIN TỪ CỦ BÌNH VÔI (STEPHANIA ROTUNDA LOUR.) TRỒNG TẠI TỈNH HÒA BÌNH
NGUYỄN MINH HOÀNG, TÔN NỮ YÊN QUỲNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 291 | Rating:
Truy Cập Mở
63
NGHIÊN CỨU NUÔI CẤY LỎNG LẮC THU SINH KHỐI LAN KIM TUYẾN BẢN ĐỊA Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. IN VITRO
NGUYỄN THANH MAI, MAI TRƯỜNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 187 | Rating:
Truy Cập Mở
72
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ BẰNG BỂ PHẢN ỨNG SINH HỌC GIÁ THỂ CỐ ĐỊNH
MAI THỊ THÙY TRANG, PHẠM NGỌC DANH, TRẦN THÁI HÀ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 144 | Rating:
Truy Cập Mở
82
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC GIẾNG KHOAN Ở XÃ TÂN THẠNH HUYỆN THANH BÌNH TỈNH ĐỒNG THÁP
PHẠM THỊ HỒNG TÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 149 | Rating:
Truy Cập Mở