KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 15(1) 2020, Tháng 02/2020

Bài viết từ năm 2020 trở về trước

Số 15(1) 2020, Tháng 02/2020
3
ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG E-LEARNING TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC – CHÍNH SÁCH CÁC QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
VŨ HỮU ĐỨC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 163 | Rating:
Truy Cập Mở
14
VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN E-LEARNING NHẰM THÚC ĐẨY XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TẠI VIỆT NAM
ĐẶNG HẢI ĐĂNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 111 | Rating:
Truy Cập Mở
22
ĐÀO TẠO E – LEARNING TẠI TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM
PHẠM HỒNG HẠNH, HÀ THANH HÒA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 112 | Rating:
Truy Cập Mở
37
TIÊU CHUẨN E-LEARNING TRONG CÁC KHÓA HỌC ĐẠI CHÚNG MỞ (MOOCs). XU THẾ VÀ CÁCH TIẾP CẬN
NGÔ VĂN ĐỨC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 108 | Rating:
Truy Cập Mở
46
QUẢN LÝ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRẦN QUANG THUẬN, BÙI VĂN HỒNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 123 | Rating:
Truy Cập Mở
54
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THAM GIA E-LEARNING TỪ QUAN ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN: MỘT NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH VỀ VIỆT NAM
PHẠM MINH, BÙI NGỌC TUẤN ANH,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 120 | Rating:
Truy Cập Mở
65
NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG E-LEARNING TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH
ĐINH THỊ TRIỀU GIANG, VÕ THỊ DUYÊN ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 108 | Rating:
Truy Cập Mở
74
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG E-LEARNING CỦA SINH VIÊN - NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
NGUYỄN MINH NHÃ,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 138 | Rating:
Truy Cập Mở