KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 15(3) 2020, Tháng 05/2020
Số 15(3) 2020, Tháng 05/2020

3
Các yếu tố tác động đến việc lựa chọn công nghệ tưới nhỏ giọt của các hộ nông dân trồng nho ở Ninh Thuận
Nguyễn Minh Hà, Phạm Đức Nam, Đoàn Kim Thành, Trần Văn Trí,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 23 | Rating:
Truy Cập Mở
22
Tác động của quản trị công ty đến cấu trúc vốn: Nghiên cứu thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán...
Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thị Thu Thủy
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 20 | Rating:
Truy Cập Mở
34
Ứng dụng mô hình hồi quy không gian trong phân tích tăng trưởng doanh thu du lịch của các tỉnh/thành tại Việt Nam
Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Viết Bằng
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 18 | Rating:
Truy Cập Mở
50
Kiểm định hiệu ứng Tết nguyên đán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Trần Thị Tuấn Anh
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 21 | Rating:
Truy Cập Mở
63
Đổi mới mô hình kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp: Bằng chứng tại Việt Nam
Nguyễn Quang Thu, Ngô Quang Huân, Trần Nha Ghi
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 20 | Rating:
Truy Cập Mở
77
Một số nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính – Nghiên cứu doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán...
Võ Minh Long
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 24 | Rating:
Truy Cập Mở
89
Ảnh hưởng của sự đồng cảm, hành vi hướng đến khách hàng của nhân viên giao dịch đến sự hài lòng của khách hàng
Trần Thế Nam
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 20 | Rating:
Truy Cập Mở
107
Đánh giá sự phù hợp của hệ thống phân ngành GICS và TRBC: Nghiên cứu thực nghiệm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Khoa Huân, Trần Thị Ngọc Quỳnh, Lê Đình Nghi
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 20 | Rating:
Truy Cập Mở
117
Vốn xã hội, chia sẻ tri thức và hiệu quả làm việc của nhân viên trong khu vực công tại tỉnh Tiền Giang
Đoàn Bảo Sơn, Hà Minh Trí
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 19 | Rating:
Truy Cập Mở
131
Nguyên nhân dẫn đến thất bại trong gọi vốn đầu tư của các Startup trong chương trình thương vụ bạc tỷ
Lê Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Trần Hà My
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 19 | Rating:
Truy Cập Mở
143
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Thành phố Hồ...
Lê Hoàng Vân Trang, Võ Văn Hiền, Nguyễn Hoàng Thơ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 19 | Rating:
Truy Cập Mở
159
Ảnh hưởng của mối quan tâm nghề nghiệp đến nhà quản lý đến hiệu quả đầu tư – Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam
Lê Thị Hồng Minh, Trương Thúy An
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 22 | Rating:
Truy Cập Mở