KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 15(2) 2020, Tháng 03/2020
Số 15(2) 2020, Tháng 03/2020

3
MỐI QUAN HỆ GIỮA VỐN TÂM LÝ VÀ SỰ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN
NGUYỄN MINH HÀ, NGÔ THÀNH TRUNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 225 | Rating:
Truy Cập Mở
15
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC HOÀN THÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP): NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP...
HỒ VIỆT ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 169 | Rating:
Truy Cập Mở
28
KIỂM ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA BONG BÓNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ 2006 ĐẾN 2019
CHÂU ĐỖ NHẬT HẠ, TRẦN THỊ TUẤN ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 128 | Rating:
Truy Cập Mở
38
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA NÔNG HỘ TRỒNG ĐẬU PHỘNG Ở TỈNH TRÀ VINH
THẠCH KIM KHÁNH, TRẦN MINH HẢI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 140 | Rating:
Truy Cập Mở
46
KIỂM ĐỊNH TÍNH NĂNG ĐỘNG DÀI HẠN CỦA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
NGUYỄN THỊ LƯƠNG, VÕ THÀNH DANH,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 139 | Rating:
Truy Cập Mở
56
CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM SÚ QUẢNG CANH Ở VÙNG TÂY NAM BỘ
NGUYỄN PHÚ SON, LÊ VĂN GIA NHỎ, NGUYỄN THỊ THU AN, NGUYỄN THÙY TRANG, LÊ BỬU MINH QUÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 122 | Rating:
Truy Cập Mở
65
VẬN DỤNG SỰ PHÂN RÃ DUPONT VÀO CHỈ SỐ ROA: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
NGUYỄN THÀNH HƯNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 146 | Rating:
Truy Cập Mở
73
GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA VỈA HÈ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ HỒNG THU
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 143 | Rating:
Truy Cập Mở
84
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA HỌC SINH
NGUYỄN PHƯƠNG THÚY, NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 148 | Rating:
Truy Cập Mở
100
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN
NGUYỄN ĐÌNH NHƯ HÀ, TRẦN QUỐC THAO
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 336 | Rating:
Truy Cập Mở