KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

SỐ 14(1) 2019, THÁNG 01/2019
SỐ 14(1) 2019, THÁNG 01/2019

3
LỢI ÍCH TINH THẦN CẢM NHẬN KHI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN
NGUYỄN MINH HÀ, BÙI THÀNH KHOA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 271 | Rating:
Truy Cập Mở
18
ĐO LƯỜNG ĐỘ PHỨC TẠP TRONG CHUỖI THỜI GIAN CỦA CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC VN30: TIẾP CẬN BẰNG ENTROPY HOÁN VỊ
TRẦN THỊ TUẤN ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 231 | Rating:
Truy Cập Mở
29
TÁI CẤU TRÚC QUÁ TRÌNH KINH DOANH VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT
NGUYỄN THÚY QUỲNH LOAN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 195 | Rating:
Truy Cập Mở
47
TÁI ĐỊNH VỊ VÀ TÁI BỐ TRÍ MẶT BẰNG KHO: MỘT TÌNH HUỐNG NGH