KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 2(41)2015, (tháng 04/2015)
Số 2(41)2015, (tháng 04/2015)

3
MÔ HÌNH OAXACA – BLINDER TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ
LÊ BẢO LÂM, NGUYỄN MINH HÀ, NGUYỄN VĂN HƯỞNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1910 | Rating:
Truy Cập Mở
12
ẢNH HƯỞNG CỦA THU NHẬP VÀ GIÁ CẢ ĐẾN CHI TIÊU CHO THỰC PHẨM CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM
NGUYỄN HỮU DŨNG, NGUYỄN NGỌC THUYẾT
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1670 | Rating:
Truy Cập Mở
24
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ QUẢN LÝ ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THỦY SẢN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRẦN HỮU ÁI, NGUYỄN MINH ĐỨC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1201 | Rating:
Truy Cập Mở
37
CẢM NHẬN GIÁ TRỊ VÀ SỰ GẮN KẾT NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THẾ KHẢI, ĐỖ THỊ THANH TRÚC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1484 | Rating:
Truy Cập Mở
51
CHẤT LƯỢNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, BẢO HÀNH VÀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU TRONG NGÀNH BÁN LẺ KIM KHÍ ĐIỆN MÁY
LÊ TẤN BỬU, LÊ ĐĂNG LĂNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1610 | Rating:
Truy Cập Mở
64
PHÂN CẤP TÀI KHÓA VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: MINH CHỨNG Ở VIỆT NAM
TRẦN PHẠM KHÁNH TOÀN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1217 | Rating:
Truy Cập Mở
72
MỐI QUAN HỆ “TIẾN - THOÁI” GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN-4
LÂM TRÍ DŨNG, LÊ SĨ TRÍ, TRẦN NHA GHI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1486 | Rating:
Truy Cập Mở
80
NGUỒN LỰC TƯƠNG TÁC, HÀNH VI HƯỚNG TỚI NGƯỜI HỌC VÀ VAI TRÒ ĐỒNG TẠO SINH GIÁ TRỊ CỦA HỌC VIÊN TRONG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
HỒ HOÀNG DIỆU, PHẠM NGỌC THÚY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1524 | Rating:
Truy Cập Mở
91
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á - ĐÀ NẴNG
NHÂM PHONG TUÂN, ĐẶNG THỊ KIM THOA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1475 | Rating:
Truy Cập Mở
103
PHÂN TÍCH PHI TUYẾN KHUNG DÀN THÉP PHẲNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẦM-CỘT
ĐẶNG THỊ PHƯƠNG UYÊN, LÊ THANH CƯỜNG, NGÔ HỮU CƯỜNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1255 | Rating:
Truy Cập Mở
112
QUẢN LÝ NỢ CÔNG TẠI VIỆT NAM NHÌN TỪ THÔNG LỆ QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG TRÊN THẾ GIỚI
NGUYỄN QUỐC TOẢN
Abstract | PDF (701 KB) | ViewNo: 1427 | Rating:
Không truy cập