KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 1(40)2015, (tháng 01/2015)
Số 1(40)2015, (tháng 01/2015)

3
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN...
NGUYỄN MINH HÀ, NGUYỄN DUY KHƯƠNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1720 | Rating:
Truy Cập Mở
17
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEDONIC ĐỂ PHÂN TÍCH MỨC ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THUỘC TÍNH VÀO GIÁ TOUR DU NGOẠN BIỂN ĐẢO MỘT NGÀY TẠI VỊNH NHA TRANG
NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN, NGUYỄN MINH ĐỨC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1502 | Rating:
Truy Cập Mở
29
NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHIA SẺ TRI THỨC CỦA CÁC NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
PHẠM QUỐC TRUNG, LẠC THÁI PHƯỚC,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1666 | Rating:
Truy Cập Mở
42
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÔNG VIỆC TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG - SÂN BAY PLEIKU
TRỊNH TÚ ANH, LÊ THỊ PHƯƠNG LINH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1036 | Rating:
Truy Cập Mở
50
XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ ĐỊNH DANH NẤM KÝ SINH CÔN TRÙNG BẰNG PHÂN TÍCH PHẢ HỆ PHÂN TỬ VÙNG ITS1-5.8S-ITS2
LÊ HUYỀN ÁI THÚY, ĐINH MINH HIỆP, TRƯƠNG BÌNH NGUYÊN, LAO ĐỨC THUẬN, TRƯƠNG KIM PHƯỢNG, ĐỖ NGỌC NAM
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1796 | Rating:
Truy Cập Mở
61
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT BETA GLUCAN TỪ TẾ BÀO SACCHAROMYCES CEREVISIAE TRONG BÃ MEN BIA
LÝ THỊ MINH HIỀN, ĐOÀN HẠNH KIỂM, TRẦN THỊ THU CHI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1867 | Rating:
Truy Cập Mở
68
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI QUỐC PHÒNG TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
NGUYỄN NĂNG NAM
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1304 | Rating:
Truy Cập Mở
75
TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM...
PHẠM THỊ MINH NGUYỆT
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1213 | Rating:
Truy Cập Mở
82
ĐÀO TẠO TỪ XA: THÁCH THỨC Ở THẾ KỶ 21
LÊ THỊ THANH THU
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 959 | Rating:
Truy Cập Mở
89
MARKETING XÃ HỘI - GIẢI PHÁP KINH TẾ CHO CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: TRƯỜNG HỢP CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
LÊ SĨ TRÍ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1148 | Rating:
Truy Cập Mở