KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 4(37)2014, (tháng 07/2014)
Số 4(37)2014, (tháng 07/2014)

3
BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PCR NHẰM PHÁT HIỆN THÀNH PHẦN ĐỘNG VẬT TRONG THỰC PHẨM CHAY DỰA TRÊN VÙNG 16S rDNA TY THỂ
LAO ĐỨC THUẬN, NGUYỄN THỊ THANH NHÀN , NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG, TRẦN KIẾN ĐỨC , VÕ PHI PHI NGUYÊN, PHAN THI TRÂM , LÊ HUYỀN ÁI THÚY
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1458 | Rating:
Truy Cập Mở
11
KHẢO SÁT TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA MỘT SỐ LOẠI THẢO DƯỢC TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT IN VIV
HỒ THỊ HUYỀN TRANG, PHẠM THỊ NGỌC BÍCH , PHẠM XUÂN XINH, TRƯƠNG THỊ BẠCH VÂN , VŨ TIẾN LUYỆN , LAO ĐỨC THUẬN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1618 | Rating:
Truy Cập Mở
19
KHẢO SÁT THIÊN ĐỊCH VÀ SÂU HẠI RAU Ở MỘT SỐ VƯỜN RAU CANH TÁC AN TOÀN HUYỆN HÓC MÔN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KÝ SINH CỦA ONG KÝ SINH...
CAO HOÀNG YẾN NHI, LÊ THỊ BÍCH LIÊN , ĐẶNG THỊ KIM CHI, TRƯƠNG THÀNH ĐẠT , NGUYỄN THỊ THANH THẢO, TRỊNH ĐỨC THỊNH , ĐẶNG THỊ TÌNH, NGUYỄN THANH BẠCH , TRẦN HẬU TOÀN, NGUYỄN ĐỨC NAM , NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1653 | Rating:
Truy Cập Mở
30
KIỂM ĐỊNH ĐỒNG LIÊN KẾT GIỮA GIÁ CÀ PHÊ VIỆT NAM XUẤT KHẨU VÀ GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2008 -2014
NGUYỄN VĂN PHÚC, TÔ THỊ KIM HỒNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1433 | Rating:
Truy Cập Mở
37
YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH TỶ LỆ AN TOÀN VỐN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
VÕ HỒNG ĐỨC, NGUYỄN MINH VƯƠNG, ĐỖ THÀNH TRUNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1565 | Rating:
Truy Cập Mở
51
ẢNH HƯỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO NGƯỜI NHẬT ĐẾN KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY NHẬT Ở VIỆT NAM
NGUYỄN MINH HÀ, PHẠM THẾ KHÁNH, LÊ KHOA HUÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1475 | Rating:
Truy Cập Mở
71
TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI VỚI ĐỘ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
LƯU THỊ BÍCH NGỌC, LƯU HOÀNG MAI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1438 | Rating:
Truy Cập Mở
84
GIẢI PHÁP TĂNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TÔM CÀNG XANH TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
NGUYỄN KIM PHƯỚC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 931 | Rating:
Truy Cập Mở
99
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Ở NƯỚC TA
THÁI ĐẮC LIỆT
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 974 | Rating:
Truy Cập Mở
111
THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 995 | Rating:
Truy Cập Mở