KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 3(36)2014, (tháng 05/2014)
Số 3(36)2014, (tháng 05/2014)

3
VỐN XÃ HỘI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
NGUYỄN VĂN PHÚC, NGUYỄN LÊ HOÀNG THỤY TỐ QUYÊN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1346 | Rating:
Truy Cập Mở
16
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
VÕ THỊ QUÝ, BÙI NGỌC TOẢN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1920 | Rating:
Truy Cập Mở
26
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA THEO NHÓM TRỰC TUYẾN
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO, PHAN THỊ THANH HẰNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1386 | Rating:
Truy Cập Mở
38
PR VIỆT NAM: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN
VÂN THỊ HỒNG LOAN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1093 | Rating:
Truy Cập Mở
50
TÁC ĐỘNG CỦA CHI TIÊU CÔNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
NGUYỄN QUANG TRUNG , TRẦN PHẠM KHÁNH TOÀN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1382 | Rating:
Truy Cập Mở
60
NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ ÝĐỊNH MUA – MỘT NGHIÊN CỨU TỪ NGÀNH HÀNG ĐIỆN MÁY
NGUYỄN PHAN THANH NHÃ , LÊ THỊ THANH XUÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1777 | Rating:
Truy Cập Mở
78
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP – TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
NGUYỄN THU TRANG, TRẦN TIẾN KHOA, LÊ THỊ THANH XUÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1569 | Rating:
Truy Cập Mở
90
TÁC ĐỘNG CỦA ĐÀO TẠO ĐẾN HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÀNH DỆT MAY
NGUYỄN MINH HÀ, LÊ VĂN TÙNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1462 | Rating:
Truy Cập Mở
108
TÌM HIỂU SỰ TỰ HỌC MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
PHAN THỊ THU NGA, TRẦN VÕ DIỄM THÚY, DƯƠNG ĐOÀN HOÀNG TRÚC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1486 | Rating:
Truy Cập Mở
122
KHÁI NIỆM “VĂN HÓA TỔ CHỨC”
NGUYỄN QUANG VINH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1553 | Rating:
Truy Cập Mở
132
NHÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ
NGUYỄN VĂN KHANH,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1601 | Rating:
Truy Cập Mở