KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 2(35)2014, (tháng 03/2014)
Số 2(35)2014, (tháng 03/2014)

94
SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM NĂM HỌC 2012-2013
HUỲNH THỊ KIM TUYẾT,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1978 | Rating:
Truy Cập Mở
92
LÀNG VIỆT – ĐỐI DIỆN TƯƠNG LAI HỒI SINH QUÁ KHỨ
LÊ MINH TIẾN,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1061 | Rating:
Truy Cập Mở
82
PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH CỦA TẤM FGM SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC CAO
NGÔ PHÁT ĐẠT, NGÔ THÀNH PHONG, TRẦN TRUNG DŨNG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1025 | Rating:
Truy Cập Mở
69
HIỆN TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN PHÚC LỢI XÃ HỘI CỦA NGƯỜI CÔNG NHÂN ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH...
NGUYỄN ĐỨC LỘC,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1047 | Rating:
Truy Cập Mở
59
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BÌNH ĐẲNG DÂN TỘC Ở VIỆT NAM
NGUYỄN NĂNG NAM, TRẦN MINH QUỐC,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1352 | Rating:
Truy Cập Mở
49
QUAN HỆ CỦA VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM
NGUYỄN QUYẾT,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1264 | Rating:
Truy Cập Mở
39
PHÂN TÍCH LỢI ÍCH TÀI CHÍNH CỦA CHUỖI GIÁ TRỊ BƯỞI DA XANH TỈNH BẾN TRE
HOÀNG VĂN VIỆT,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1314 | Rating:
Truy Cập Mở
27
Ý ĐỊNH THUÊ VĂN PHÒNG ẢO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
BÙI THANH TRÁNG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1109 | Rating:
Truy Cập Mở
14
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM
VÕ HỒNG ĐỨC, LÊ HOÀNG LONG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1230 | Rating:
Truy Cập Mở
3
VĂN HÓA ẢNH HƯỞNG GIÁN TIẾP LÊN HÀNH VI TIÊU DÙNG: MỘT TỔNG LƯỢC LÝ THUYẾT
NGUYỄN VĂN PHÚC, NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1245 | Rating:
Truy Cập Mở