KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 1(34)2014, (tháng 01/2014)
Số 1(34)2014, (tháng 01/2014)

102
PHÂN TÍCH SỰ HIỆU QUẢ GIẢM CHẤN CỦA GỐI TRƯỢT MA SÁT KẾT HỢP HỆ CẢN LƯU BIẾN TỪ NỐI GIỮA HAI KẾT CẤU CHỊU ĐỘNG ĐẤT
PHẠM ĐÌNH TRUNG, NGUYỄN VĂN NAM, NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1245 | Rating:
Truy Cập Mở
93
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ – CÁCH TIẾP CẬN TỪ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH
TRẦN TIẾN KHOA, LÊ THỊ THANH XUÂN,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1280 | Rating:
Truy Cập Mở
87
TẠI SAO SINH VIÊN TỪ XA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỎ HỌC?
LÊ THỊ THANH THU,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1292 | Rating:
Truy Cập Mở
64
“LỘN TRÁI” MỘT HÌNH TƯỢNG MỞ LỐI MỚI TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG CHỦ ĐỀ NHO LÂM NGOẠI SỬ
LÊ THỜI TÂN,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1232 | Rating:
Truy Cập Mở
57
PHÁT HUY CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
NGUYỄN NĂNG NAM, NGUYỄN ĐÌNH BẮC,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1244 | Rating:
Truy Cập Mở
42
XÂY DỰNG VÀ VẬN DỤNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN ĐỂ ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP
TRẦN MINH THƯ, BÙI VĂN DỰ,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1277 | Rating:
Truy Cập Mở
28
MÔ HÌNH TOÁN THIẾT KẾ CHUỖI CUNG ỨNG: XEM XÉT CÔNG SUẤT VẬN HÀNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH
ĐƯỜNG VÕ HÙNG, BÙI NGUYÊN HÙNG,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1223 | Rating:
Truy Cập Mở
14
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
VÕ HỒNG ĐỨC, HOÀNG ĐÌNH SƠN, PHAN BÙI GIA THỦY,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1356 | Rating:
Truy Cập Mở
3
TÌM HIỂU LỊCH SỬ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THẾ GIỚI TRONG 2000 NĂM
NGUYỄN VĂN PHÚC,
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1243 | Rating:
Truy Cập Mở