KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

SỐ 14(1) 2019, THÁNG 01/2019
SỐ 14(1) 2019, THÁNG 01/2019

3
LỢI ÍCH TINH THẦN CẢM NHẬN KHI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN
NGUYỄN MINH HÀ, BÙI THÀNH KHOA
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 500 | Rating:
Truy Cập Mở
18
ĐO LƯỜNG ĐỘ PHỨC TẠP TRONG CHUỖI THỜI GIAN CỦA CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC VN30: TIẾP CẬN BẰNG ENTROPY HOÁN VỊ
TRẦN THỊ TUẤN ANH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 438 | Rating:
Truy Cập Mở
29
TÁI CẤU TRÚC QUÁ TRÌNH KINH DOANH VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT
NGUYỄN THÚY QUỲNH LOAN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 414 | Rating:
Truy Cập Mở
47
TÁI ĐỊNH VỊ VÀ TÁI BỐ TRÍ MẶT BẰNG KHO: MỘT TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY CLIPSAL VIETNAM
NGUYỄN THÙY TRANG, ĐƯỜNG VÕ HÙNG, HOÀNG LÊ QUỐC TRƯƠNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 353 | Rating:
Truy Cập Mở
56
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRAM ĐỂ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG MOBILE VIDEO TRONG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN
HUỲNH THỊ MINH CHÂU
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 394 | Rating:
Truy Cập Mở
68
ẢNH HƯỞNG CỦA QUY MÔ ĐẤT VÀ QUY MÔ LAO ĐỘNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
NGUYỄN LAN DUYÊN, NGUYỄN TRI KHIÊM
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 438 | Rating:
Truy Cập Mở
79
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH...
NGUYỄN THỊ MỸ LOAN, QUAN MINH NHỰT, PHẠM LÊ THÔNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 370 | Rating:
Truy Cập Mở
92
QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG BẢO HIỂM Y TẾ CỦA NGƯỜI DÂN Ở VIỆT NAM
PHAN ĐÌNH KHÔI1, PHẠM MINH NGỌC, NGUYỄN THỊ LƯƠNG, NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 335 | Rating:
Truy Cập Mở
104
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN HÀNH VI CÔNG DÂN TỔ CHỨC ĐỊNH HƯỚNG DỊCH VỤ CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
NGÔ THỊ THANH HUYỀN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 524 | Rating:
Truy Cập Mở
115
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NUÔI TÔM VÙNG CHUYỂN ĐỔI...
NGUYỄN THÙY TRANG, HUỲNH VIỆT KHẢI, VÕ HỒNG TÚ, TRẦN MINH HẢI
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 329 | Rating:
Truy Cập Mở
126
NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 372 | Rating:
Truy Cập Mở