KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

SỐ 14(2) 2019, THÁNG 04/2019
SỐ 14(2) 2019, THÁNG 04/2019

3
NHÂN GIỐNG CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) TRÊN HỆ THỐNG KHÍ CANH (Aeroponic) TỰ TẠO
NGUYỄN THANH MAI, NGUYỄN QUỐC KHÁNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 1043 | Rating:
Truy Cập Mở
12
NGHIÊN CỨU TINH SẠCH THỂ VÙI NUCLEO POLYHEDROSIS VIRUS (NPV) SÂU KHOANG VÀ TẠO DẠNG CHẾ PHẨM
LÊ THANH HẢI HÀ, LÊ VĂN TRỊNH
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 406 | Rating:
Truy Cập Mở
21
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TẠO ENZYME PECTINASE DẠNG BỘT TỪ Aspergillus niger VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA CHẾ PHẨM
ĐỖ THỊ HIỀN, HUỲNH PHAN PHƯƠNG TRANG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 445 | Rating:
Truy Cập Mở
30
TỔNG HỢP NANO ARTESUNATE ỨNG DỤNG TRONG Y SINH HỌC
PHẠM THỊ HỒNG TÂN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 356 | Rating:
Truy Cập Mở
37
MÔ HÌNH XÁC SUẤT CHO DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC TIẾT DIỆN CHỮ T
LÊ ĐỨC TUẤN
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 346 | Rating:
Truy Cập Mở
45
MỐI QUAN HỆ GIỮA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO VÀ SỨC KHỎE THỂ CHẤT, TÂM LÝ VÀ XÃ HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ...
NGUYỄN VĂN TUẤN, NGUYỄN CHU MẠNH, NGUYỄN HỮU DŨNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 354 | Rating:
Truy Cập Mở
61
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GÁNH NẶNG BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM
HUỲNH THẾ NGUYỄN, PHAN ĐÌNH NGUYÊN, NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 340 | Rating:
Truy Cập Mở
72
HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT BẮP LAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
LÊ VĂN DỄ, PHẠM LÊ THÔNG
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 384 | Rating:
Truy Cập Mở
86
KINH NGHIỆM KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ A VÀ CÔNG TY SẢN XUẤT B
NGUYỄN THỊ ĐỨC NGUYÊN, CAO NGUYỄN LINH TÚ
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 351 | Rating:
Truy Cập Mở
100
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRI THỨC BẢN ĐỊA VỀ CÁC LOÀI ĐỘNG THỰC VẬT TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ TẠI...
LÊ THỊ NGỌC PHÚC
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 335 | Rating:
Truy Cập Mở